ABOUT 

Erika Vrdoljak is a graphic designer. She is engaged in producing both commercial and artistic output, such as advertising, graphic design, web-design, pattern design, product design, as well as painting, graphic art, photography. Erika Vrdoljak has won a worldwide competition declared by Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) with her design of a logo for the particular UNHCR initiative.
In the author’s artistic creation, prevails abstract expressive painting, full of rich neon colors.
In the newest phase, neon is physically entering to hers work. In addition to the neon into paintings, it often adds a variety of foreign elements – adhesive tape, textiles, plastic, bringing the straightforwardness into abstraction. Erika’s inspiration comes from her roots in the village of Ptenin in the south of the Pilsen region. The images express the sincerity of life, which is often missing in modern society. From Ptenin comes also the passion for the adhesive tape, which she remembers from the childhood as the embodiment of necessary recycling of the things, in thoose harder times. In her paintings one should look for a direct, authentic side of one’s own personality. One’s own Ptenin.

 

2017
Solo Exhibition “#MyNameIsLucy” Gallery Nativ, Prague (May 16 __June 6)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1960164524195845&set=pcb.1960167874195510&type=3&theater

 

Rozhovor s panem Karlem Oujezdským / Český rozhas / o mně, mých obrazech a výstavě “#MyNameIsLucy”
Najeďte si na 40:39 minutu záznamu :)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3867668#.WUoqLTBW-ts.facebook


My painting “Moonwalk” 🎨on @akari_skirts


2016
Exhibition of my digital art / Gallery Nativ, Prague 6


2010
Exhibition of my digital art / OC Kotva, Prague 1

 

 

O MNĚ

Erika Vrdoljaková je profesí grafička. Věnuje se jak reklamní tvorbě stejně jako navrhování vlastních plakátů a vzorů na textil a další produkty.
Navrhla například logo pro projekt Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

V autorčině volné tvorbě převažuje abstraktní expresivní malba plná sytých neonových barev a dokonce
v nejnovější fázi neon přímo fyzicky vstupuje do její tvorby. Kromě neonu do obrazů často přidává různé na první pohled cizorodé prvky – lepicí pásku, textil, plast, ty podtrhují přímost a živelnost tvorby. Inspiraci našla u svých kořenů ve vesničce Ptenín na jihu Plzeňského kraje. V obrazech vyjadřuje původní přímočarost a upřímnost života, která se v naší společnosti často vytrácí. Z Ptenína pochází také vášeň pro lepicí pásku, kterou si jako ztělesnění opakující se recyklace pamatuje ze svého dětství.
V jejích obrazech divák může hledat přímou, autentickou stránku své osobnosti. Svůj Ptenín.