ABOUT 

Erika Vrdoljakova
graphic designer & artist between analog yesterday and digital tomorrow
#NFT #NFTArt #NFTArtist

Engaged in producing both commercial and artistic output, such as advertising, graphic design, web-design, pattern design, as well as painting, graphic art, photography.

In the author’s artistic creation, prevails abstract expressive painting. In the most of her work, matter is physically entering art. Erika often adds a variety of foreign elements – adhesive tape, textiles, plastic, neon, bringing the straightforwardness into the abstraction. In the newest phase Erika is squishing, blurring, smudging, disintegrating, and generating digital images and presenting them in physical forms, away from the computer in real live. Images taken by her and distorted it by inner self, melting old memories into the new ones.

Erika’s inspiration comes from her roots in the village of Ptenin in the south of the Pilsen region. The images express the sincerity of life, which is often missing in modern society. In her paintings one should look for a direct, authentic side of one’s own personality. One’s own Ptenin.

Erika Vrdoljak has won a worldwide competition declared by Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) with her design of a logo for the particular UNHCR initiative.

 

2021
My #NFT art available on:
www.opensea.io

2019
Art & Design Pop-Up Shop
VNITROBLOCK by Obejvák
30/11 – 22/12 / Tusarova 31, Prague 7

Art Prague Fair
14 – 19 / 5 / nám. Republiky 7, Prague 1

2018
Art Prague
10 – 15 / 4 /2018 Clam Gallas Palace, Prague 1

2017
Solo Exhibition “#MyNameIsLucy” Gallery Nativ, Prague (May 16 __June 6)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1960164524195845&set=pcb.1960167874195510&type=3&theater

 

Rozhovor s panem Karlem Oujezdským / Český rozhas / o mně, mých obrazech a výstavě “#MyNameIsLucy”
Najeďte si na 40:39 minutu záznamu :)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3867668#.WUoqLTBW-ts.facebook


My painting “Moonwalk” 🎨on @akari_skirts


2016
Exhibition of my digital art / Gallery Nativ, Prague 6


2010
Exhibition of my digital art / OC Kotva, Prague 1

 

 

O MNĚ

Erika Vrdoljaková
grafický designér a umělec mezi analogovou minulostí a digitálním zítřkem
#NFT #NFTArt #NFTArtist

Věnuje se malování, navrhování plakátů a vzorů na textil a kromě dalších uměleckých projektů také reklamní tvorbě.

V autorčině volné tvorbě převažuje abstraktní, expresivní malba plná sytých barev. Ve většině její umělecké tvorby hmota přímo fyzicky vstupuje do jednotlivých děl.
Do obrazů Erika často přidává různé na první pohled cizorodé prvky – lepicí pásku, textil, plast, neon. Ty podtrhují přímost a živelnost tvorby. Ve své nejnovější fázi Erika rozmazává, zamlžuje, rozkládá a vytváří digitální obrazy a přenáší je do fyzické formy, kde žijí daleko od počítače, v našem reálném životě. Ve svých fotografiích, zkreslených jejím vnitřním vnímáním, autorka převádí staré vzpomínky na nové.

Inspiraci našla u svých kořenů ve vesničce Ptenín na jihu Plzeňského kraje. V obrazech vyjadřuje původní přímočarost a upřímnost života, které se v naší společnosti často vytrácí. Z Ptenína pochází také vášeň pro lepicí pásku, kterou si jako ztělesnění opakující se recyklace pamatuje ze svého dětství. V jejích obrazech divák může hledat přímou, autentickou stránku své osobnosti. Svůj Ptenín.

Erika vyhrála mezinárodní soutěž, kterou vyhlásil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), a stala se autorkou loga pro jeden z jeho projektů.